«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Вони показали дуже хорошу організацію роботи та надійне виконання замовлених перекладів».
Генеральний директор Урядового адміністративного підрозділу
«Ми цінуємо співпрацю з цим агентством завдяки високій якості перекладів спеціалістів».
Генеральний директор інноваційно-енергетичної компанії
«В АТОМІНІУМ працює команда кваліфікованих професіоналів».
Промисловий директор з продажу
«Ми цінуємо співпрацю з ATOMINIUM через високу якість перекладів,
збереження конфіденційності документів та орієнтованість на потреби клієнтів».
Голова Правління Інвестиційного фонду

Mołdawski

Schowek01

Od 2013 roku nie jest językiem urzędowym Mołdawii, jest uważany za regionalną odmianę języka rumuńskiego. Świadczyć miałby o tym fakt, że rumuński literacki rozwinął się na bazie gwary mołdawskiej oraz to, że język mołdawski jest bardziej archaiczny od rumuńskiego. 

Mogą Państwo zamówić u nas tłumaczenie zwykłe i przysięgłe tekstu między innymi z języka mołdawskiego oraz na język mołdawski. Tłumaczymy różne dokumenty źródłowe – zarówno oryginały, jak i odpisy oraz kopie. Przetłumaczony dokument w formie przysięgłej opatrywany jest podpisem i pieczęcią tłumacza. Mogą Państwo zlecić nam zarówno tłumaczenia tekstów ogólnych, jak i specjalistycznych (tłumaczenia techniczne, tłumaczenia prawnicze, tłumaczenia medyczne, tłumaczenia marketingowe i inne).

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń