«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Поки що ми дуже задоволені співпрацею».
Генеральний директор промислово-комерційної компанії
«Вони показали дуже хорошу організацію роботи та надійне виконання замовлених перекладів».
Генеральний директор Урядового адміністративного підрозділу
«Ми цінуємо співпрацю з цим агентством завдяки високій якості перекладів спеціалістів».
Генеральний директор інноваційно-енергетичної компанії
«В АТОМІНІУМ працює команда кваліфікованих професіоналів».
Промисловий директор з продажу
«Ми цінуємо співпрацю з ATOMINIUM через високу якість перекладів,
збереження конфіденційності документів та орієнтованість на потреби клієнтів».
Голова Правління Інвестиційного фонду

Chiński

forbidden-city-PGHN7SL-min

W mowie powszechnej zwany często mandaryńskim, jest zapisywany za pomocą ideogramów. Dzieli się na dwie wielkie grupy językowe: północną (np. dialekt pekiński) i południową (np. dialekt kantoński). Dialekty północne i południowe różnią się od siebie znacznie. Standardowy język chiński używany w mediach i komunikacji w ChRL bazuje na dialekcie pekińskim, natomiast mieszkańcy Hongkongu posługują się dialektem kantońskim. Chiński w odmianie kantońskiej to lingua franca chińskiej diaspory na świecie. Język ten może być zapisywany za pomocą znaków uproszczonych używanych gł. w ChRL i w Singapurze lub tradycyjnych – stosowanych powszechnie na Tajwanie i w Hongkongu. Język chiński ma dość uproszczoną gramatykę, nie jest językiem fleksyjnym, nie ma przypadków, nie posiada liczby pojedynczej i mnogiej oraz rodzaju męskiego i żeńskiego, charakteryzuje się niezwykle małą ilością wyjątków. Jest językiem z największą ilością jego rodzimych użytkowników.

Pomożemy w tłumaczeniu.Zadzwoń